inkasso-preskription finansiering-finansbolag-sverige inkassoforetag-juridik

Fordringsköp – Sveriges 5 flexiblaste inkassobolag

Att åka på en kreditförlust eller en kundförlust är för många småbolag en avgörande faktor när det gäller att få verksamheten att gå runt. Är du ett medelstort bolag eller ett bolag under tillväxt är inkommande betalningar från dina kunder A och O i ett led att försöka ta tillvara på företagets tillväxt. Därför är [...]

Läs mer...

Hur säljer man en faktura till inkassoföretag?

Många företag inser nyttan av att anlita ett inkassoföretag för att driva in levande fordringar, eller sälja förfallna fordringar till inkassoföretagen. Men finns det en risk med att anlita ett inkassoföretag, och hur säljer man en faktura till ett inkassoföretag? Med fel inkassoföretag kan det faktiskt påverka din relation till din kund på ett negativt [...]

Läs mer...

När preskriberas en skuld – Inkassojurister svarar

En vanlig fråga många inkassoföretag eller juristerna på ett inkassoföretag får är “när” en fordring preskriberas eller avskrivs. I Sverige har vi inte (som i Finland) absolut preskription, vilket innebär att en skuld inte automatiskt preskriberas efter ett visst antal år. I Sverige “kan” en skuld preskriberas efter 3 eller 10 år, beroende på fordringens [...]

Läs mer...

Vilka Inkassoföretag betalar bäst för dina fakturor?

Vilka inkassoföretag betalar bäst för dina fakturor? Det beror helt på vilken typ av fakturor du har, hur kvalitéen är på fakturorna och vilket fordringsunderlag du har. När ett inkassoföretag köper fakturor finns det några saker de tittar efter, och de är följande: – Hur ser fordringsunderlaget ut? – När preskriberas fordringarna? – Hur ser [...]

Läs mer...

Inkassoföretag där inkassojurister ingår

I dagsläget är det många företag som inte vågar ta steget att anlita ett inkassoföretag, för vare sig levande fordringar eller förfallna fordringar. Du vet väl att även förfallna fordringar/skulder har ett värde och går att sälja till inkassoföretagen? Men vad är det som gör att man inte anlitar ett inkassoföretag? Anledningen till att många [...]

Läs mer...

Inkasso med lägst avgifter

Inkasso med lägst avgifter, Om du funderar på att anlita ett inkassoföretag/inkassobolag för era utestående fordringar, så finns det vissa saker som är viktiga att tänka på vid val av inkassoföretag. Dessa är: 1. Inkassoföretaget måste ha ett inkassotillstånd som utfärdas av datainspektionen. (utan detta tillstånd för man inte bedriva inkassoverksamhet) 2. Inkassoföretag är specialiserade [...]

Läs mer...

Inkassoföretaget Aros Kapital

Inkassoföretaget Aros Kapital, Vi brukar alltid lista nya finansbolag, men även nya inkassoföretag som börjar ta allt större marknadsandelar. Ett av dessa nya finansbolag är Aros Kapital, som erbjuder företagslån, factoring, fakturaköp och inkasso. Aros Kapital grundades 2004 av VD´n Daniel Güner och beräknas att omsätta cirka 1.5 miljarder kronor i fakturor/fakturabelåning under 2014. Ett [...]

Läs mer...

Inkassohantering i Europa

Inkassohantering i Europa, I takt med att Sverige blir en del av den globala ekonomin, innebär det stora möjligheter men även större risker företag och länder mellan. En vanlig fråga som uppstår är hur man hanterar obetalda fordringar eller eventuella kund/kreditförluster när kunden är en utländsk aktör. Inkassoprocesser och skuldhanteringen i Sverige är faktiskt exemplarisk. [...]

Läs mer...

Aros Kapital Fakturaköp & Inkasso

Aros Kapital Fakturaköp & Inkasso, Idag tänkte jag skriva lite om denna månads sponsor, Göteborgsbaserade Aros Kapital. Aros Kapital grundades 2004 av Daniel Güner som tidigt insåg att finansbolag måste erbjuda marknaden skräddarsydda men framförallt punktliga finansieringslösningar. Detta ledde till att företagskulturen än idag i Aros Kapital handlar om flexibilitet och punktlighet. Då Aros Kapital [...]

Läs mer...

5 viktiga saker om inkasso

5 viktiga saker om inkasso, Om du funderar på att anlita ett inkassobolag, så finns det några viktiga saker att tänka på. En av de allra viktigaste sakerna att tänka på innan du skaffar inkassohjälp från ett inkassoföretag är att ni först reflekterar över ifall inkassohjälp verkligen är något ni behöver. I regel kan man [...]

Läs mer...

5 saker du bör veta om Factoring

Factoring förknippas av många som tjänster som innebär dyra avgifter och bindningstider i flera år. Tack och lov har marknaden för fakturaköp och factoring ändrats markant till det bättre de senaste 4-5 åren, mest tack vare konkurrensen. Dock finns det fortfarande factoringbolag där ute som binder upp sina kunder i långa bindningstider och höga avgifter. [...]

Läs mer...

Sälja Faktura – Fakturaköp

Hur kan man sälja en faktura – fakturaköp? Ett problem som de flesta företag kan känna igen sig i är problemet att ha likvida medel, alltså kapital! Drömmen vore ju så klart att man säljer en vara eller en produkt och får betalt samma dag. Detta är sällan verkligheten för de flesta företagen, eftersom de [...]

Läs mer...

BannerFans.com