När preskriberas en skuld – Inkassojurister svarar

En vanlig fråga många inkassoföretag eller juristerna på ett inkassoföretag får är “när” en fordring preskriberas eller avskrivs. I Sverige har vi inte (som i Finland) absolut preskription, vilket innebär att en skuld inte automatiskt preskriberas efter ett visst antal år. I Sverige “kan” en skuld preskriberas efter 3 eller 10 år, beroende på fordringens ursprung och hur gäldenären (den skuldsatte) tog lånet. Som företagare eller privatperson.

Privatperson och fordringar: 
En vanlig konsumtionskredit preskriberas efter 3 år, om inte preskriptionsavbrytande åtgärder genomförts.
Men är det ett banklån med “rest och löpande skuldebrev”.

Företagare och fordringar:
Alla fordringar som uppstått när en gäldenär tagit lånet eller fordringen i egenskap av företagare, preskriberas efter 10 år.

email

Categorized: Inkassotjänster

Leave a Reply

*

BannerFans.com